Sunday, December 23, 2007

ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္သည္

Vocalist: ရသ
Song: ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္သည ္(၁)
Song: ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္သည ္(၂)
Song: ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္သည ္(၃)
Song: ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္သည ္(၄)
Song: ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္သည ္(၅)

ရသရဲ႕ေနာက္ဆုံးထြက္ စီးရီး ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္သည္ ထဲမွ ျဖစ္ပါတယ္ ႀကိဳက္တတ္ရင္ေတာ့ ခံစားၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရသဆိုႀကိဳက္ၿပီးသားပဲ။ :)

No comments: