Sunday, November 1, 2009

စုိင္းဆုိင္ေမာ၀္ - တစ္ရြာသားနဲ့ပ၀ါပါး

Vocalist: စုိင္းဆုိင္ေမာ၀္
Song: တစ္ရြာသားႏွင့္ ပ၀ါပါး

စုိင္းဆုိင္ေမာ၀္ရဲ့ တစ္ရြာသားနဲ့ပ၀ါပါးဆုိတဲ့ သီခ်င္းေဟာင္းေလးကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္...
နားေထာင္ၾကည့္ၾကပါ...