Monday, February 25, 2008

လြမ္းေနဆဲပါျမကြ်န္းညိဳ

Vocalist: ေခ်ာစုခင္
Song: လြမ္းေနဆဲပါျမကြ်န္းညိဳအေဖာ္ေတြစံုလင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းခဲ့ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္
ဟုိအရင္ထုိစဥ္ လိုအင္ဆႏၵနည္းပါး အလြတ္လပ္ဆံုးပင္
တကယ္မေမ့ေသးဘူး ေ၀းျပီ တစ္ခ်ိန္က ေက်ာင္းတကၠသုိလ္

အခ်ိန္ေတြထဲစီးဆင္းပါ ငယ္သူမ်ားႀကီးျပင္းလာေစ လြမ္းေနဆဲပါ ျမကြ်န္းညိဳ
ပညာရင္ႏုိ႕တုိက္ေကြ်း အိုပ်ိဳးေထာင္လို႕ေပး ဒီရင္မွာခုိလံႈခ်ိန္ေတြ ေမ့မရလို႕
မဆံုႏုိင္တဲ့အေ၀းကေန မကုန္ႏုိင္တဲ့ေက်းဇူးေတြကိုလြမ္းေနဆဲပါ ျမကြ်န္းညိဳ
နာရီီေတြေနာက္ျပန္လွည့္ေပးရင္ ဒီကံ့ေကာ္ေျမထဲျပန္ခုိ၀င္ေနခ်ိန္စိတ္မ်ားတားမရဘူး

တစ္ေျမစီ တစ္နယ္စီ တာ၀န္ကုိယ္စီဘ၀ရဲ႕ခရီးလမ္းမ်ားတြင္ျပန္လည္မဆံုျပီ
ဒီနယ္ေျမကိုအေ၀းကတမ္းတလို႕ပင္ ႏွစ္ခါျပန္မရဘူး ေ၀းျပီ တစ္ခ်ိန္ကေက်ာင္းတကၠသိုလ္

အခ်ိန္ေတြထဲစီးဆင္းပါ ငယ္သူမ်ားႀကီးျပင္းလာေစ လြမ္းေနဆဲပါ ျမကြ်န္းညိဳ
ပညာရင္ႏုိ႕တုိက္ေကြ်း အိုပ်ိဳးေထာင္လို႕ေပး ဒီရင္မွာခုိလံႈခ်ိန္ေတြ ေမ့မရလို႕
မဆံုႏုိင္တဲ့အေ၀းကေန မကုန္ႏုိင္တဲ့ေက်းဇူးေတြကိုလြမ္းေနဆဲပါ ျမကြ်န္းညိဳ
နာရီီေတြေနာက္ျပန္လွည့္ေပးရင္ ဒီကံ့ေကာ္ေျမထဲျပန္ခုိ၀င္ေနခ်ိန္စိတ္မ်ားတားမရဘူး

No comments: