Tuesday, February 5, 2008

တရုတ္သီခ်င္း

Vocalist: Jay Chou
Song: သီခ်င္းနာမည္ေတာ့မသိဘူး

Jay ရဲ. သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါ။ နားေထာင္လုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။

No comments: