Sunday, July 29, 2007

မိုးနဲ့အတူငိုေနမယ္

Vocalist: ေမစံပယ္ညိဳ
Song: မိုးနဲ့အတူငိုေနမယ္

မိုးဖြဲမ်ားသည္းလို့လာျပီ.. တို့ေလွ်ာက္တဲ့လမ္းမေပၚမွာ..No comments: