Tuesday, July 29, 2008

အားနည္းခ်က္

Vocalist: ကာကာ
Song: အားနည္းခ်က္လာပါလို႕လည္း တုိ႕မဖိတ္ေခၚခဲ့
ျပန္ပါလို႕လည္း တုိ႕မႏွင္ဘူးေနာ္
ထင္သလိုသာလုပ္ မင္းစိတ္ႀကိဳက္
တားဆီးခြင့္မရွိ တုိ႕အားနည္းခ်က္က သိပ္ခ်စ္ေနလို႕

လာမယ္ဆုိလည္း မင္းသေဘာပါပဲ
ျပန္မယ္ဆုိလည္း ႏႈတ္ဆက္ရံုပဲ
ထင္သလိုသာလုပ္ မင္းစိတ္ႀကိဳက္
တားဆီးခြင့္မရွိ တုိ႕အားနည္းခ်က္က သိပ္ခ်စ္ေနလို႕

( မင္းရွိတဲ့အခ်ိန္ အဆံုးအစမဲ့ေပ်ာ္ဖူးခဲ့
မင္းမရွိတဲ့အခ်ိန္ကမၻာႀကီးလည္း အဓိပၸာယ္မဲ့
ဒဏ္ရာေတြနဲ႕မင္းထားခဲ့ ငါေက်နပ္တယ္
တုိ႕အားနည္းခ်က္က သိပ္ခ်စ္ေနလို႕ ) ၂

No comments: