Saturday, March 22, 2008

မခ်စ္နဲ႕ေတာ့

Vocalist: ကိုကိုေမာင္
Song: မခ်စ္နဲ႕ေတာ့


မခ်စ္နဲ႕ေတာ့ ေျဖသိမ့္စရာအေျဖမရွိေတာ့
မခ်စ္နဲ႕ေတာ့ တိမ္တုိက္လိုထြက္သြားေတာ့
ဒီထက္ပိုရင္ခုန္ရင္ ဒီထက္ပို ေႀကကြဲျခင္းနဲ႕တုိ႕ေတြ႕ရလိမ့္မယ္
မျဖစ္သင့္ျပီမုိ႕ မင္းလြတ္လပ္တဲ့ဆီသြားပါ

မခ်စ္နဲ႕ေတာ့ ဖြင့္ေျပာရန္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့
မခ်စ္နဲ႕ေတာ့ ျပတ္သားစြာခ်န္ရစ္ေတာ့
အနာဂတ္ကိုယံုႀကည္ပါ လူတုိင္းဟာကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ဖုိ႕တကယ္ေပးဆပ္ဖုိ႕ခက္
နင္တစ္ေန႕ေန႕မွာေတာ့ ငါ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုနားလည္မယ္

မဆုိင္သူေတြလုိေနမယ္ တုိ႕ျခားနားျခင္းသိပ္မ်ားတယ္
တုိ႕နီးစပ္ဖုိ႕သိပ္ခက္ေနတယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘ၀ခရီးသစ္ဆက္ႀကမယ္
ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျဖဴစင္စြာျပန္ေတြ႕မယ္

မဆုိင္သူေတြလုိေနမယ္ တုိ႕ျခားနားျခင္းသိပ္မ်ားတယ္
တုိ႕နီးစပ္ဖုိ႕သိပ္ခက္ေနတယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘ၀ခရီးသစ္ဆက္ႀကမယ္
ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျဖဴစင္စြာေတြ႕ႀကမယ္

မခ်စ္နဲ႕ေတာ့ ေျဖသိမ့္စရာအေျဖမရွိေတာ့
မခ်စ္နဲ႕ေတာ့ တိမ္တုိက္လိုထြက္သြားေတာ့
အနာဂတ္ကိုယံုႀကည္ပါ လူတုိင္းဟာကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ဖုိ႕တကယ္ေပးဆပ္ဖုိ႕ခက္
နင္တစ္ေန႕ေန႕မွာေတာ့ ငါ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုနားလည္မယ္

မဆုိင္သူေတြလုိေနမယ္ တုိ႕ျခားနားျခင္းသိပ္မ်ားတယ္
တုိ႕နီးစပ္ဖုိ႕သိပ္ခက္ေနတယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘ၀ခရီးသစ္ဆက္ႀကမယ္
ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျဖဴစင္စြာျပန္ေတြ႕မယ္
မဆုိင္သူေတြလုိေနမယ္ နင္ႀကင္နာရင္လည္း မခ်စ္နဲ႕
တုိ႕နီးစပ္ဖုိ႕သိပ္ခက္ေနတယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘ၀ခရီးသစ္ဆက္ႀကမယ္
ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျဖဴစင္စြာေတြ႕ႀကမယ္

No comments: